ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ Print Thisพิมพ์ Email Thisอีเมล์


ชื่อย่อหุ้น: NYT เปลี่ยนแปลง: +0.15 วันก่อนหน้า: 5.45
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: 2.75% ราคาเปิด: 5.40
ราคาล่าสุด: 5.60 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 5.55 / 4,900 ช่วงราคาระหว่างวัน: 5.40 - 5.60
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 661,200 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 5.60 / 35,000 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 4.98 - 7.45
ปรับปรุงเมื่อ: 20 มิถุนายน 2561 16:38

จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาซื้อ”, “จำนวนหุ้น” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น  บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม  บาท
คอมมิชชั่น  บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ  บาท

ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น  บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม  บาท
คอมมิชชั่น  บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  บาท
มูลค่าขายสุทธิ  บาท

กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น  บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  บาท
อัตราผลตอบแทน  %