ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ Print Thisพิมพ์ Email Thisอีเมล์


ชื่อย่อหุ้น: NYT เปลี่ยนแปลง: -0.05 วันก่อนหน้า: 5.95
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: -0.84% ราคาเปิด: 5.90
ราคาล่าสุด: 5.90 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 5.85 / 8,600 ช่วงราคาระหว่างวัน: 5.70 - 6.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 3,988,600 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 5.90 / 84,900 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 4.98 - 7.90
ปรับปรุงเมื่อ: 13 ธันวาคม 2560 16:39

จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาซื้อ”, “จำนวนหุ้น” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น  บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม  บาท
คอมมิชชั่น  บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ  บาท

ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น  บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม  บาท
คอมมิชชั่น  บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  บาท
มูลค่าขายสุทธิ  บาท

กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น  บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  บาท
อัตราผลตอบแทน  %