ข้อมูลนักวิเคราะห์ Print Thisพิมพ์ Email Thisอีเมล์


ชื่อบริษัท นักวิเคราะห์ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) คุณ อิศรา เลิศสุดคนึง 662-836-0193 Itsara.l@aecs.com
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) คุณ กรภัทร วรเชษฐ์ 662-287-6771, 662-638-5771 Koraphat.Vorachet@th.nomura.com
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณ กิติชาญ ศิริสุขอาชา 662-657-9232 kitichan.si@cimb.com
หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) คุณ ศิริพร อรุโณทัย 662-617-4973 siriporn.aru@thanachartsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด คุณ รัศมิมาน เสริมประเสริฐ 662-633- 6421 rasmiman@tisco.co.th
บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณ นฤดม มุจจลินทร์กูล 662-862-9229 naruedom.mu@rhbgroup.com