ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ Print Thisพิมพ์ Email Thisอีเมล์


ชื่อย่อหุ้น: NYT เปลี่ยนแปลง: +0.30 วันก่อนหน้า: 5.95
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: 5.04% ราคาเปิด: 6.05
ราคาล่าสุด: 6.25 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 6.25 / 103,600 ช่วงราคาระหว่างวัน: 6.00 - 6.35
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 25,389,000 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 6.30 / 921,300 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 4.98 - 7.90
ปรับปรุงเมื่อ: 26 กันยายน 2560 16:39

 

Chart Type