ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ Print Thisพิมพ์ Email Thisอีเมล์


ชื่อย่อหุ้น: NYT เปลี่ยนแปลง: - วันก่อนหน้า: 5.05
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: -% ราคาเปิด: 5.05
ราคาล่าสุด: 5.05 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 5.05 / 538,500 ช่วงราคาระหว่างวัน: 5.05 - 5.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 802,100 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 5.05 / 173,600 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 4.94 - 6.90
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ธันวาคม 2561 16:47

 

Chart Type