ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ Print Thisพิมพ์ Email Thisอีเมล์

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: NYT เปลี่ยนแปลง: -0.05 วันก่อนหน้า: 5.25
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: -0.95% ราคาเปิด: 5.20
ราคาล่าสุด: 5.20 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 5.15 / 128,400 ช่วงราคาระหว่างวัน: 5.15 - 5.25
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 254,500 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 5.20 / 57,400 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 4.94 - 6.90
ปรับปรุงเมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2561 16:38

Intraday Chart