ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ Print Thisพิมพ์ Email Thisอีเมล์

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: NYT เปลี่ยนแปลง: +0.05 วันก่อนหน้า: 5.00
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: 1.00% ราคาเปิด: 5.05
ราคาล่าสุด: 5.05 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 5.00 / 702,500 ช่วงราคาระหว่างวัน: 5.05 - 5.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 479,300 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 5.05 / 280,600 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 4.92 - 6.90
ปรับปรุงเมื่อ: 22 มกราคม 2562 16:38

Intraday Chart