ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ Print Thisพิมพ์ Email Thisอีเมล์

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: NYT เปลี่ยนแปลง: +0.10 วันก่อนหน้า: 5.05
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: 1.98% ราคาเปิด: 5.05
ราคาล่าสุด: 5.15 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 5.15 / 96,300 ช่วงราคาระหว่างวัน: 5.05 - 5.20
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 437,500 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 5.20 / 144,500 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 4.94 - 6.90
ปรับปรุงเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2561 16:39

Intraday Chart