ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ Print Thisพิมพ์ Email Thisอีเมล์

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: NYT เปลี่ยนแปลง: -0.10 วันก่อนหน้า: 5.10
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: -1.96% ราคาเปิด: 5.05
ราคาล่าสุด: 5.00 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 5.00 / 710,300 ช่วงราคาระหว่างวัน: 5.00 - 5.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 2,767,900 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 5.05 / 742,600 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 4.94 - 6.90
ปรับปรุงเมื่อ: 21 กันยายน 2561 16:36

Intraday Chart