ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น Print Thisพิมพ์ Email Thisอีเมล์วันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561
วันจันทร์ที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
วันอังคารที่ 2 มกราคม วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี (วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560)
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ วันตรุษจีน
วันพฤหัสบดี์ที่ 1 มีนาคม วันมาฆบูชา
วันศุกร์ที่ 6 เมษายน วันจักรี
วันศุกร์ที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์
วันจันทร์์ที่ 16 เมษายน ชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561)
วันอังคาร์ที่ 17 เมษายน ชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2561)
วันอังคาร์ที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
วันอังคาร์ที่ 29 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร(วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561)
วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561)
วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561)
วันอังคาร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันพุธที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี