ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น Print Thisพิมพ์ Email Thisอีเมล์วันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560
วันจันทร์ที่ 2 มกราคม ชดเชยวันสิ้นปี (วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559)
วันอังคารที่ 3 มกราคม ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560)
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม ชดเชยวันตรุษจีน (วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560)
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ ชดเชยวันมาฆบูชา(วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560)
วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน วันจักรี
วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์
วันศุกร์ที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์
วันจันทร์ที่ 17 เมษายน ชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560)
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560)
วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม ชดเชยวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560)
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560)