ห้องข่าว Print Thisพิมพ์ Email Thisอีเมล์

กำไรในไตรมาส 1 ปี 2561 เติบโตโดดเด่นในรอบ 2 ปี

Back18 พ.ค. 2561

อุตสาหกรรมการส่งออกรถยนต์กลับมาสดใสอีกครั้ง โดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลางที่โตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ฟื้นคืน นอกจากนี้ยังมีปริมาณรถที่ส่งผ่านมาจากท่า A1 ซึ่งต้องไปรับเรือสำราญท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐ ปัจจัยดังกล่าวทำให้ยอดส่งออกรถยนต์ของของบริษัทในไตรมาส 1 ปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.39 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนทางด้านรถยนต์นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.68 ช่วยหนุนจำนวนรถยนต์ผ่านท่าเพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการให้บริการรวมทั้งสิ้น 358.47 เพิ่มขึ้น 19.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.61 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นรายได้ในส่วนของท่าเทียบเรือที่เพิ่มขึ้น 21.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.66

รายได้จากการให้บริการคลังสินค้าลดลง 2.87 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.40 เป็นผลมาจากการยกเลิกสัญญากับลูกค้าบางรายเมื่อปลายปีที่แล้ว ซึ่งสามารถชดเชยได้ด้วยลูกค้ารายใหม่และการปรับค่าบริการเพิ่มขึ้นตามสัญญา

อย่างไรก็ตามต้นทุนบริการปรับตัวสูงขึ้น 13.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.36 ส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนผันแปรที่สูงขึ้นตามปริมาณสินค้าผ่านท่าที่เพิ่มมากขึ้น และค่าเช่าที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นจากการปรับอัตราค่าเช่า

บริษัทรายงานกำไรสุทธิรวมสำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 104.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.79 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน