สอบถามข้อมูลนักลงทุน Print Thisพิมพ์ Email Thisอีเมล์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19) ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Tel : 02-6797357 (6 Line)

Fax : 02-2856642

E-mail : irnamyong@namyongterminal.com