ข้อมูลการปันผล Print Thisพิมพ์ Email Thisอีเมล์


วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย
14 ก.พ. 61 24 พ.ค. 61 เงินปันผล 0.30 บาท
22 ก.พ. 60 25 พ.ค. 60 เงินปันผล 0.60 บาท
25 ก.พ. 59 13 พ.ค. 59 เงินปันผล 0.65 บาท
24 ก.พ. 58 14 พ.ค. 58 เงินปันผล 0.60 บาท
26 ก.พ. 57 09 พ.ค. 57 เงินปันผล 0.50 บาท
15 พ.ค. 56 14 มิ.ย. 56 เงินปันผล 0.11 บาท
26 ก.พ. 56 17 เม.ย. 56 เงินปันผล 0.11 บาท